Úvod > Služby > Natural Horsemanship

Natural Horsemanship

Natural Horsemanship vychází z přirozených stádových zvyků (pudů) koní. Je to přirozená komunikace a práce člověka a koně na základě jemu srozumitelných informací, které mu pomohou snadno, nenásilně a bez zbytečných tlaků pochopit potřeby (nároky) člověka.

Není to jezdecké odvětví, nebo cirkusové kousky na které je hezký pohled, ani řada precizních cviků, ani rozmazlování koní. Je to silné pouto a spojení mezi člověkem a koněm.

Přirozenou komunikaci používám jako základ své praxe, od které se pak odvíjí další potřeby, jak vztahu mezi člověkem a koněm, tak i další výcvik a práce dle určení, potřeb majitelů, jezdců a trenérů.

Máte-li zájem o mé služby, nebo více informací, z oblasti přirozené komunikace, kontaktujte mne prosím na některém z uvedených kontaktů.