Ve své praxi se snažím, aby si koně co nejvíce rozuměli s námi lidmi, ale k tomu je potřeba, aby i lidé rozuměli jim. Léta mé práce s koňmi i lidmi mi dovolují najít ve většině případů cestu k tomuto porozumění... více o službách.

Natural Horsemanship

Přirozená komunikace jako základ, pro další vztahy, výcvik a práci.

Řešení problémů s koňmi

Problémy vznikají mnohdy chybnou komunikací a špatným přístupem.

Výcvik koní a jezdců

Obsedání koní, jezdecký výcvik, westernový výcvik, primitivní ježdění.